Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-51.748

-51.384

-50.806

-50.776

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

2.794

2.724

2.762

2.744

-48.032

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

390

-49

-224

-249

-263

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-1.671

-1.069

-643

-541

-467

Totaal bijgestelde begroting

-50.233

-49.778

-48.912

-48.822

-48.762

Bijstellingen Product Water en Groen

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Knelpunt bommenregeling

-382

0

0

0

0

Knelpunt loonkosten

-527

0

0

0

0

Rioolreiniging afname opbrengsten derden

-500

0

0

0

0

Mutaties Reserves 

Onttrekking IFR

0

-7

-7

-7

-6

Taakmutaties

Bommenregeling

-3.325

0

0

0

0

Technische wijzigingen

Generieke overhead

0

 - 1.808

-1.531

-1.606

-1.558

Lease

200

200

200

200

200

Apparaatslasten

-679

1.196

1.226

1.405

1.405

Groot onderhoud

0

-2.458

-2.458

-2.458

-2.458

Mutaties overige programmalasten

950

-783

-783

-783

-783

Rioolreiniging

2.333

-527

-527

-527

-527

Aanpassing omslagrente

0

113

109

103

99

Gewijzigd inzet Stadsontwikkeling

132

-41

-41

-41

-41

Lokale lasten

0

-299

-299

-299

-299

Herverdeling werkpakket

0

3.331

3.331

3.331

3.331

Formatie overheveling vanuit Stadsontwikkeling

134

134

134

134

134

Diverse mutaties

-7

-120

3

6

37

Totaal

-1671

-1.069

-643

-541

-467