Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

8.074

8.126

8.211

8.209

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

29

35

44

44

8.253

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

-18

548

533

518

518

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-89

-585

-583

-481

-377

Totaal bijgestelde begroting

7.996

8.123

8.205

8.290

8.394

Bijstellingen Product Riolen en Gemalen

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Generieke overhead

0

1.587

1.502

1.504

1.504

Verplaatsen afdeling Water

-95

1.045

1.036

1.036

1.036

Aanpassing omslagrente

0

515

611

710

815

Herverdeling werkpakket

0

-3.745

-3.745

-3.745

-3.745

Diverse mutaties

6

13

13

13

13

Totaal

-89

-585

-583

-482

-377