Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-105.148

-107.262

-108.464

-108.711

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

-2.239

-2.203

-2.291

-2.274

-110.985

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

5.161

2.495

-975

2.341

1.903

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-2.568

6.534

7.843

6.948

7.165

Totaal bijgestelde begroting

-104.795

-100.436

-103.887

-101.696

-101.917

Bijstellingen Product Wegen en Openbare verlichting

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Correctie plan Oost

0

-110

890

0

0

Knelpunt Loonkosten

-545

0

0

0

0

Mutaties Reserves 

Onttrekking IFR

0

-276

-269

-262

-316

Taakmutaties

Basisregistratie baten bijstelling

0

-697

-587

-478

-368

Technische wijzigingen

Generieke overhead

0

3.976

4.115

4.027

4.084

Lease

-200

-200

-200

-200

-200

Rotterdam in Ontwikkeling krimpopgave

41

-143

-143

-143

-143

Groot onderhoud

2.458

2.458

2.458

2.458

Aanpassing omslagrente

-455

485

526

499

533

Lokale lasten

-6

293

293

293

293

Gewijzigd inzet Stadsontwikkeling

-132

34

34

34

34

Mutaties overige programmalasten

-980

754

754

754

754

Apparaatslasten

-91

-461

-429

-290

-290

Citylab 010

-400

-400

-400

-400

-400

Herverdeling werkpakket

0

413

413

413

413

Lage lonen

117

218

319

178

278

Diverse mutaties

83

191

69

65

35

Totaal

-2.568

6.534

7.843

6.948

7.165