Ontwikkelingen

Wetswijziging onkruid op verharding

In 2016 is besloten tot wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden op verhardingen. Daardoor is het buiten de landbouw een professionele gebruiker, behoudends enkele uitzonderingen niet toegestaan gewasbeschermingsmiddelen op een verhard oppervlak te gebruiken.
Sinds 2016 bestrijdt de gemeente in de openbare buitenruimte het onkruid op verhardingen uitsluitend door te borstelen, branden en heet water of hete lucht toe te passen.