Ontwikkelingen

In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016-2020 staat hoe de gemeente haar wettelijke zorgplichten voor afvalwater, hemel- en grondwater invult. Het GRP is op 17 december 2015 door de raad vastgesteld.