Ontwikkelingen

Interne ontwikkelingen

De gemeente realiseert in 2017 het tracedeel Heulweg van de Blauwe Verbinding. De bestrijding van blauwalg in de Kralingse Plas krijgt structureel aandacht voor een bedrag van € 200.