Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
Uitvoeren van een programmatische aanpak van de particuliere woningvoorraad
  • De gemeente pakt malafide huiseigenaren (huisjesmelkers) aan door de inzet van bestuurlijke boetes en indien nodig een beheerovername.
  • De gemeente pakt hennepkwekerijen aan door voorlichting en bestuursrechtelijke ontmanteling, door de kosten te verhalen op de overtreder en door bestuurlijke boetes op te leggen voor het onttrekken van woonruimte. Daarnaast is bij recidive sluiting van panden mogelijk.
  • Uitvoeringsprogramma particuliere woningvoorraad 2015-2018 Steigers op Zuid: binnen het project VVW010 pakken drieduizend eigenaren achterstallig inhoud aan van hun woning in Rotterdam Zuid.  Het project voorziet in de mogelijkheid om met een stimuleringssubsidie  verenigingen van eigenaren te activeren. De aanpak Nazorg is gericht op de 1100 eigenaren van reeds opgeknapte woningen die onderhoud nodig hebben.
  • De gemeente pakt de funderingsproblematiek en achterstallig onderhoud aan door wijkgerichte funderingsonderzoeksprojecten, met subsidiemogelijkheid voor funderingsonderzoek en ondersteuning van welwillende eigenaren bij noodzakelijk funderingsherstel. Dit gebeurt op basis van de beleidsregel funderingsherstel.

Soort indicator (collegedoelstelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie 2015

Prognose
2016

2017

Naam monitor

Vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van omgevingsrecht

Aanvragen en meldingen:

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

3.831

Realisatie (incl. peildatum)

… (2014)

4.184

nvt

Vergunningverlening, toezicht en handhaving ingevolge de Monumentenwet

Nieuwe gemeentelijk monumenten

Mijlpaal

20

20

20

Realisatie (incl. peildatum)

20

nvt

Verleende monumenten-vergunningen

Mijlpaal

120

Realisatie (incl. peildatum)

nvt

Programmatische aanpak Particuliere voorraad

Aantal woningen in aanpak

Mijlpaal

nvt

1500

3000

Monitor NPRZ

Realisatie

Benaderd/ Begeleid aantal eigenaren Aanpak funderingsproblematiek

900/..Kleiweg-kwartier
450/.. Middelland

Aantal woningen aangepakt achterstallig onderhoud

195

Afhandeling meldingen hennepkwekerijen

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Realisatie

n.v.t.

1341

1300

Aantal bestuurlijke boetes bij hennepkwekerijen

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Realisatie

n.v.t.

111

130

Aantal ontmantelde hennepkwekerijen

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Realisatie

n.v.t.

384

400

Aanpak eigenaren die frequent de regels rondom hun eigendom overtreden: beheer overgenomen panden

Realisatie

n.v.t.

0

0

2