Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-4.285

-5.158

-5.159

-3.159

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

5

5

5

5

-3.154

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

0

-949

-917

991

991

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

0

82

95

80

78

Totaal bijgestelde begroting

-4.280

-6.020

-5.975

-2.083

-2.085

 

Bijstellingen Product Duurzaam

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Aanpassing omslagrente 

0

63

76

80

78

Citylab 010 VJR besluit betreffende democratische vernieuwing

0

19

19

0

0

Totaal

0

82

95

80

78