Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-19.341

-19.896

-20.519

-14.479

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

832

2.774

3.974

174

-14.304

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

-2.129

-1.081

-499

378

378

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

675

-1.386

-921

-480

-425

Totaal bijgestelde begroting

-19.963

-19.589

-17.965

-14.406

-14.351

Bijstellingen Product Ruimte en wonen

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Skaeve Huse / Vergroeningsopgave/ Kansrijke wijken

877

-907

-250

130

150

Mutaties Reserves 

Kansrijke wijken en Esch Brienenoord

0

0

0

0

0

Technische wijzigingen

Generieke overhead

0

-342

-593

-624

-604

Bureau Rotterdam Interim Management (Brim)

0

0

0

0

0

Lage lonen

5

21

37

14

30

Aantrekkende markt

-40

0

0

0

0

Formatie voormalige Stadsregio

-86

-44

0

0

0

Overheveling HPK

-80

-114

-114

0

0

Totaal

676

-1.386

-920

-480

-424