Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-20.256

-19.729

-19.725

-19.725

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

0

0

0

0

-19.725

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

-689

-562

222

1.127

1.127

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-6.554

906

1.110

300

0

Totaal bijgestelde begroting

-27.499

-19.385

-18.393

-18.298

-18.598

Bijstellingen Product Milieu

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves 

Bodemsanering

0

0

0

0

0

Actieplan Luchtkwaliteit

0

0

0

0

0

Taakmutaties

Bodemsanering

-7.837

0

0

0

0

Technische wijzigingen

Overhevelen budget naar programma Verkeer & Vervoer

1.283

887

1.090

300

0

Citylab 010 VJR tbv democratische vernieuwing

0

19

19

0

0

Totaal

-6.554

906

1.109

300

0