Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-10.009

-9.880

-11.738

-18.547

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

764

280

280

280

-18.267

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

654

318

246

1.245

1.245

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

27

185

264

179

235

Totaal bijgestelde begroting

-8.563

-9.097

-10.949

-16.844

-16.788

Bijstellingen Product Vergunningen en Toezicht

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves 

Actualisatie Nationaal Programma Zuid

0

0

0

0

0

Actualisatie Programma’s Woningvoorraad

0

0

0

0

0

Technische wijzigingen

Generieke overhead

0

146

199

153

183

Bureau Rotterdam Interim Management (Brim) 

0

0

0

0

0

Aanpassing omslagrente 

0

5

3

2

2

Actualisatie rente activa 

0

0

0

0

8

Actualisatie Wabo leges

0

0

0

0

0

Inzet scheepsinspecteurs

19

0

0

0

0

Lage lonen

8

34

61

24

50

Totaal

27

185

263

179

243