Partners

Het Programma Duurzaam werkt samen met verschillende partners; deze partners bevinden zich zowel op internationaal als nationaal niveau. Hierna wordt een deel van de verschillende partners genoemd:

Internationaal

C40, Rockefeller Philanthropy, 100 Resilient Cities Initiative (100RC); Connecting Deltacities Network en internationale steden.

Nationaal

Het Rijk, provincie, metropool regio, regionaal met andere gemeenten, RCI partners (DCMR, Deltalinqs, Havenbedrijf), woningcorporaties, bewoners, energiebedrijven/netwerkbeheerders, gouvernementele- en non-gouvernementele organisaties en verschillende commerciële bedrijven.