Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskaders

Programma Duurzaam 2015 - 2018

Rotterdamse mobiliteitsagenda

Koersnota Luchtkwaliteit

Beleidsmonitoren

 Duurzaamheidsmonitor

Wet- en regelgeving

Het Programma Duurzaam heeft in de uitvoering van de ambities te maken met verschillende wet- en regelgeving, dit betreft onder andere de hierna volgende wet- en regelgeving

EU richtlijn luchtkwaliteit

Ruimtelijke wet- en regelgeving  (o.a. WABO)

Milieu wet- en regelgeving

Fiscale wet- en regelgeving (o.a. SDE+, salderingsregeling, BTW teruggave voor particulieren, iSDE, EIA, Vamil)

Woningwet

Gaswet en Elektriciteitsnet (ontwikkeling naar nieuwe energiewet)

Warmtewet

Wetten voor de huursector: huurtoeslag, investeringskader voor corporaties (o.a. DAEB,

Wet Implementatie EU Richtlijnen energie-efficiëntie

Appartementsrecht voor VVE's (splitsingsaktes, servicekosten, etc.)

Wet ruimtelijke ordening (incl. bestemmingsplannen, welstand, etc.)

Omgevingswet (2018/2019)

Energie akkoord

Verschillende subsidieregelingen rijk voor advies en meervoudige isolatiemaatregelen

Bouwbesluit

Regelgeving consumentenbescherming bij aangaan financieringen (AFM)

Verhuurderheffing corporaties

Energieprestatievergoedingen voor corporaties

Legesverordening Rotterdam