Toelichting reserves

Bijstellingen Product Economie

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves

City Lab

0

0

0

0

0

Reservering Evenementenfonds

0

0

0

0

0

Correctie bestemmingsreserve gebieden en taakmutaties

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Toelichting reserves
City Lab

In 2015 is de beschikbare subsidie van € 260 voor CityLab wel verplicht maar niet volledig besteed. Het niet bestede deel (€ 153) is in een bestemmingsreserve opgenomen en zal in 2016 en 2017 worden besteed.

Reservering Evenementenfonds

Voor de World Expo 2025 zijn in 2016 kosten gemaakt, hiervan komt 70% ten laste van het Evenementenfonds en 30% ten laste van het product Economie.

Correctie bestemmingsreserve gebieden en taakmutaties

In 2016 wordt het niet benutte deel voor gebieden (€ 424) en PID2 (€ 442)  niet onttrokken aan de resp. Bestemmingsreserve Gebieden en bestemmingsreserve Taakmutaties. De verwachting is dat het niet benutte deel in 2017 en 2018 zal worden aangewend.