Toelichting technische mutaties

Bijstellingen Product Openbare gezondheidszorg

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Generieke doorbelastingen

0

-190

-30

160

189

Diverse kleine mutaties

-37

59

28

42

64

Totaal

-37

-131

-2

202

253

Toelichting technische wijzigingen
Generieke doorbelastingen (van - € 0 tot € 189)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel Uitgangspunten begroting.

Diverse kleine mutaties (van € 37 tot € 64)

Dit betreft het saldo van een aantal kleine mutaties.