Toelichting technische mutaties

 

Bijstellingen Product Zorg Jeugd

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Generieke overhead

0

-695

-553

-478

-456

Bureau Rotterdam Interim Management (Brim)

62

0

0

0

0

Verlagen omslagrente van 3,5% naar 3,0%

0

5

3

1

0

Overige technische mutaties

-158

281

412

484

501

Totaal

-96

-409

-138

8

46

Toelichting technische wijzigingen
Generieke overhead (van € 0 tot - € 456)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in Uitgangspunten begroting.

Bureau Rotterdam Interim Management (Brim) (€ 62)

De gemeente Rotterdam werkt met een eigen bureau van interim managers. De medewerkers zijn in dienst van de gemeente en worden ingezet waar nodig. Met ingang van 2016 worden de kosten van de medewerkers toegerekend aan de producten waarop zij worden ingezet. Dit wordt met deze wijziging verwerkt.

Verlagen omslagrente van 3,5% naar 3,0% (van € 0 tot € 0)

De rentelasten zijn structureel lager. Daarom verlaagt de gemeente Rotterdam de omslagrente die zij hanteert van 3,5% naar 3%. Dit heeft gevolgen voor producten waar rentebaten of rentelasten aan worden toegerekend. Op dit product is een verlaging van € 5 in 2017 aan rentelasten/rentebaten verwerkt.

Overige technische mutaties (van - € 158 tot € 501)

Kanteling 2e lijns individuele zorg naar 1e lijns: vanuit dit product en programma wordt structureel budget overgeheveld naar apparaatslasten voor uitbreiding medewerkers wijkteams, WMO-adviseurs, wijkcoaches, medewerkers frontlijn, kwaliteitsmedewerkers en aanvulling op de inzet front office en back office. Dit leidt tot verschuivingen in de loonkosten tussen de organisatieonderdelen en daarmee de producten en programma's.