Toelichting technische mutaties

Bijstellingen Product

2016

2017

2018

2019

2020

Technische mutaties

Versteviging van 1e lijnsondersteuning

0

 5.833

5.833

5.833

5.833

Overheveling budgetten Wijkteams, VraagWijzers en Centraal Onthaal Jongeren

0

-41.145

-40.953

-41.007

-40.949

Inbesteding VraagWijzers

0

2.560

2.560

2.560

2.560

Generieke overhead

0

-5.321

-4.730

-4.587

-4.531

Diversen

-73

-140

-585

-471

-434

Totaal

-73

-38.212

-37.875

-37.672

-37.521

Toelichting technische wijzigingen
Versteviging van 1e lijnsondersteuning  (van € 0 tot € 5,8 mln)

Dit betreft een verschuiving van zorgbudgetten van de tweedelijnszorg naar de eerstelijnsondersteuning (wijkteams en toegang tot zorg) om tijdig adequate ondersteuning te kunnen bieden. Het gaat om gemeentelijke inzet in de uitvoering (met name Wmo-adviseurs en wijkcoaches GGZ). Hierop is in 2015 en 2016 veel extra personele inzet geleverd, die vanuit de bestemmingsreserve AWBZ werd gedekt. Via deze begrotingswijziging wordt de extra personele inzet deels structureel gemaakt.

Overheveling budgetten 1e lijnsondersteuning Wmo vanuit programma Maatschappelijke ondersteuning (van  € 0 tot - € 40,9 mln)

Tot op heden was de eerstelijnsondersteuning voor de Wmo begroot binnen het programma Maatschappelijke ondersteuning, terwijl de eerstelijnsondersteuning voor jeugdhulp binnen het programma Volksgezondheid en zorg stond begroot. Om hier één lijn in te trekken wordt voorgesteld om de eerstelijnsondersteuning voor de Wmo nu ook over te hevelen naar Volksgezondheid en zorg. Op deze manier komen de budgetten voor de eerstelijnsondersteuning en tweede-lijnszorg samen bij het programma Volksgezondheid en zorg, verdeeld over de producten Zorg voor Volwassenen en Zorg voor de Jeugd. De budgetten voor het wijknetwerk (0e lijn) blijven binnen het programma Maatschappelijke ondersteuning. Deze technische mutatie betreft derhalve een budgetoverheveling van Maatschappelijke ondersteuning (product Maatschappelijke Begeleiding & Advies) naar het product Zorg voor Volwassenen.

Inbesteding VraagWijzers (€ 2,6 mln)

In het kader van de doorontwikkeling van het Rotterdamse stelsel zorg, welzijn en jeugdhulp is besloten de VraagWijzers per 2017 geheel ambtelijk uit te voeren. Er vindt een overheveling van budget plaats naar de apparaatslasten.

Generieke overhead (van - € 5,3 mln tot - € 4,5 mln)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel Uitgangspunten begroting

Diversen (- € 73 tot - € 434)

Dit bestaat uit diverse relatief kleine mutaties in de begroting.