Toelichting taakmutaties

Bijstellingen Product Zorg Jeugd

2016

2017

2018

2019

2020

Taakmutaties

Decentralisatie jeugdzorg (IU)

-3.111

-5.446

-6.719

-6.521

-6.546

Totaal

-3.111

-5.446

-6.719

-6.521

-6.546

Toelichting taakmutaties
Decentralisatie jeugdzorg (van - € 3.111 tot - € 6.546)

In de mei-circulaire 2016 van het gemeentefonds staat een toename van de integratie-uitkering Sociaal domein, onderdeel decentralisatie jeugdzorg. Deze stijging komt door compensatie voor het afschaffen van de ouderbijdrage en het gebruik maken van geactualiseerde aantallen van de potentiële jeugdzorg-cliënten.