Toelichting reserves

Bijstellingen Product Sport en Recreatie

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves

Toevoeging bestemmingsreserve IFR

0

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve Sport gebieden

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Toelichting reserves
Toevoeging bestemmingsreserve IFR (€ 0)

Bij het beschikbaar stellen van het bedrag van investering sportvelden Vreelust door het bestuur van de voormalige deelgemeente Delfshaven is geen rekening gehouden met de rentelasten. Derhalve wordt voorgesteld het beschikbare bedrag van € 775 toe te voegen aan het IFR, waardoor de rentelasten vergoed kunnen worden uit de rentebaten van het IFR.

Vrijval bestemmingsreserve Sport gebieden (€ 0)

Voor de dekking van de bestemmingsreserve IFR wordt voorgesteld het bedrag van € 775 te laten vrijvallen uit de bestemmingsreserve Sportgebieden.