Subsidies

Gesubsidieerde instelling

Begroting 2016

Begroting 2017

Sport en Recreatie

17.425

19.627

BMR 14+ diverse activiteiten

610

399

BMR 14+ scouting

81

49

BMR 14+ speeltuinen

3.315

3.298

BMR 14+ sportprogrammering

1.172

962

Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam

147

147

Buurtsportcoaches

659

659

Challenge Sports  B.V.

80

80

Ouderensport

0

100

Citylab 010 Sport

50

43

Exploitatie Topsportcentrum B.V

286

286

Gehandicpatensport

65

65

Investeringssubsidies 

202

402

Investeringssubsidies  Basis op orde, onderhoud opstallen verenigingen

0

1.284

Investeringssubsidies Kwaliteitsslag, duurzaamheid sportclubs

0

300

Exploitatiesubsidie WA Baan

0

40

Optosport - zwembad Alexander

0

552

Recreatiecentrum Oostervant

896

896

Recreatiecentrum Zevenkampse ring

701

701

Sport Fondsen Nederland

1.441

1.441

Stichting Circus Rotjeknor

101

101

Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde

816

816

Stichting Rotterdam Marathon

370

370

Stichting Rotterdam Sportsupport

3.341

3.641

Stichting Rotterdam Sportsupport combinatiefuncties (RLF)

975

975

Stichting Rotterdam Topsport

1.764

1.764

Stichting Rotterdams Volkstheater

82

0

Stichting Vogelklas Karel Schot

137

137

Subsidies jeugdbeleid

134

119