Subsidies

Gesubsidieerde instelling

Begroting 2016

Begroting 2017

Openbare gezondheidszorg

1.904

1.680

CASA (Centra voor Anticonceptie Seksualitiet en Abortus)

20

0

Eerste Lijnszorg

1

421

Gezond Gewicht

225

125

Huber, B.F.

2

0

Mentaal gezond

0

125

Indigo Zorgservice B.V.

237

0

Stichting Humanitas

782

789

Stichting Mara

20

20

Stichting OSER

617

200