Subsidies

Gesubsidieerde instelling

Begroting 2016

Begroting 2017

Zorg jeugd

60.308

68.367

Avant sanare B.V.

61

59

AZC school Beverwaard

0

20

Careyn Maatschappelijke Dienstverlening B.V.

66

0

Centrum voor Dienstverlening

0

430

CVO: Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

256

256

Indigo Zorgservice B.V.

201

287

kindeRdam Zuid B.V.

292

292

Kinderopvang BijDeHand B.V.

84

332

LMC: Stichting voor Interconfessioneel en Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o.

668

0

Maatschappelijke Dienstverlening Alexander

413

405

Maatschappelijke Ondersteuning Stichting School Maatschappelijk Werk Rijnmond (SMWR)

586

744

Opvoedingsondersteuning GEBIED

990

0

Overig Kinderopvang Plus

295

0

Radar Uitvoering B.V.

260

260

SMI: Diverse personen

1.300

1.914

St. voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs

267

0

STC-Group/Scheepvaart en Transport College (SMW MBO)

56

56

Stg v Chr VO op Reform Grondslag De Wartburg

48

48

Stichting Big Brothers  Big Sisters of Rotterdam (Mentoring)

296

296

Stichting BOOR

64

64

Stichting Bouman Geestelijke Gezondheidszorg

940

861

Stichting CED-Groep

167

89

Stichting Centrum voor Vrijwillige en Professionele Maatschappelijke Dienstverlening (Eigen Kracht)

177

214

Stichting Chris (voorheen stichting De Hoop)

25

25

Stichting CJG Rijnmond

26.935

26.709

Stichting Cosmicus Onderwijs

18

18

Stichting De Nieuwe Krans

0

1.800

Stichting Deelgemeentelijke Ondersteuningsorganisatie Crooswijk en Kralingen

503

595

Stichting Exodus Zuid Holland Zuid

240

240

Stichting FlexusJeugdplein

14.051

13.694

Stichting Futuro in Samenwerking

276

276

Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam

41

41

Stichting Hout- en Meubileringscollege

46

23

Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

0

99

Stichting Humanitas

745

770

Stichting JIJ

13

13

Stichting Jongerenwerk op Zuid

0

234

Stichting Kindercentrum Prinses Amalia

196

277

Stichting Kwadraad

0

58

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Rijnmond Plus

0

31

Stichting MEE Rotterdam Rijnmond

161

195

Stichting Minters

51

46

Stichting Opboxen

125

124

Stichting Peuter&Co

203

190

Stichting Samen Ondernemend Leren

368

486

Stichting Stek Jeugdzorg

2.079

2.279

Stichting TriviumLindenhof

3.066

3.018

Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine

808

809

LMC: Stichting voor Interconfessioneel en Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o.

0

15

Stichting voor Interconf Beroepen Onderwijs en AVO en Ve R-Dam eo

962

963

Stichting voor Protestant Christelijk Basis en Orthopedagogisch Onderwijs

0

26

Stichting voor Protestant Christelijk Basis en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid

0

260

Stichting Wellant

0

20

Subsidies couleur locale jeugd (Nieuw Rotterdams Welzijn)

1.228

1.228

Van  Veldhuizen Stichting

681

613

Subsidies tbv GGZ Coll. Preventie-subsidieverstrekking

0

9

Subsidies tbv Verslavingspreventie/ Drugs en Alcohol

0

46

Subsidies tbv opvoedingsondersteuning

0

90

Subsidies tbv wijkteams Zorg Jeugd (met name jeugd-GGZ)

0

3.323

Subsidies tbv programma Stevige Start

0

864

Subsidies tbv (voorschools) schoolmaatschappelijk werk

0

350

Subsidies tbv programma risicojongeren

0

1.511

Subsidies tbv jeugdwerk voor gebieden en gebiedsgerichte jeugdactiviteiten

372