Toelichting technische mutaties

Bijstellingen Product Cultuur

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Bibliotheek Hart van Zuid

2.500

0

0

0

0

Herverdeling Juridische kosten

146

146

0

0

0

Generieke overhead/overige mutaties

-13

-283

-250

-262

-254

Totaal

2.632

-137

-250

-262

-254

Toelichting technische wijzigingen
Bibliotheek Hart van Zuid (€ 2.500)

Het voor de ontwikkeling van de bibliotheek beschikbare bedrag is in 2016 overgezet naar het product Grondzaken, behorend bij het programma Ruimtelijke ontwikkeling.

Herverdeling Juridische kosten (van € 146 tot € 0)

Dit betreft het aandeel van het product Cultuur in de kosten van uitbreiding van juridische capaciteit in de jaren 2016 en 2017, waartoe in de Voorjaarsretraite is besloten.

Generieke overhead/overige mutaties (van - € 13 tot - € 254)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel  Uitgangspunten begroting.