Toelichting technische wijzigingen

Bijstellingen Product Inkomen

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Bijstellingen prognose 2016

-568

0

0

0

0

Generieke overhead/overige mutaties

2.749

-187

1.086

939

1.106

Totaal

2.182

-187

1.086

939

1.106

Toelichting technische wijzigingen
Bijstelling bijdrage aan G4 coöperatie Wigo4it 2016 (- € 568)

Voor de G4 coöperatie Wigo4it zijn aanvullende middelen benodigd om lopende ICT projecten voor de gemeente Rotterdam te kunnen versterken.

Generieke overhead/overige mutaties

In deze mutatie zijn onder andere onderstaande wijzigingen opgenomen.

Generieke overhead
De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel  Uitgangspunten begroting.

Terugplaatsen HPK’ers SSR 2005/2010
De kans op herplaatsbaarheid van de herplaatsingskandidaten onder het oude sociale statuut SSR 2005/2010 vanuit Van Werk Naar Werk is klein. Voor deze groep zijn met de clusters afspraken gemaakt over terugplaatsing bij de clusters. Hiervoor wordt budget ter beschikking gesteld vanuit het frictiekostenbudget tot en met 2018. Gedurende deze periode wordt binnen het cluster gezocht naar inpassing binnen de bestaande formatie.

Bureau Rotterdam Interim Management (Brim)
De gemeente Rotterdam werkt met een eigen bureau van interim managers. De medewerkers zijn in dienst van de gemeente en worden ingezet waar nodig. Met ingang van 2016 worden de kosten van de medewerkers toegerekend aan de producten waarop zij worden ingezet. Dit wordt met deze wijziging verwerkt.