Toelichting technische mutaties

 

Bijstellingen Product Maatschappelijke Participatie en Activering

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Generieke overhead

0

-1.322

-1.319

-657

-642

Herverdeling apparaatskosten

-32

-21

51

51

63

Technische correctie

0

-18

-18

0

0

Totaal

-32

-1360

-1.286

-606

-579

Toelichting technische wijzigingen
Generieke overhead  (van -€ 1.322 tot - € 642)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel Uitgangspunten begroting.  

Overige mutaties (van - € 18 tot - € 18)

Dit betreft het jaarlijkse saldo van een aantal kleine mutaties.