Toelichting reserves

Bijstellingen Product Maatschappelijke Participatie en Activering

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves 

Toekenning Bestemmingsreserve Taskforce Tegenprestatie

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Toelichting reserves
Bestemmingsreserve Taskforce Tegenprestatie (€ 0)

Dit betreft de onttrekking van de bestemmingsreserve Taskforce Tegenprestatie (€ 550) in 2016. Dit is zowel aan de baten- als lastenkant verwerkt, en dus per saldo budgetneutraal.