Toelichting ramingsbijstellingen

 

Bijstellingen Product Maatschappelijke Participatie en Activering

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Uitvoeringslasten PvA Statushouder

0

-250

0

0

0

Ophoging Taal WEB budget

0

0

0

0

0

Totaal

0

-250

0

0

0

Toelichting ramingsbijstellingen
Uitvoeringslasten plan van aanpak statushouder (- € 250 in 2017)

Uit het van het Rijk ontvangen budget voor het bestuursakkoord asiel en vluchtelingen wordt € 250 ingezet voor uitvoeringslasten plan van aanpak statushouders.

Ophoging WEB-budget (€ 0)

De budgetten voor uitvoering van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (taalonderwijs volwassenen) zijn opgehoogd met toegekende rijksmiddelen. Dit is zowel aan de baten- als lastenkant verwerkt (€ 700) en dus per saldo neutraal.