Toelichting ramingsbijstellingen

 

Bijstellingen Product Armoedebestrijding

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Aanpassing Kwijtschelding Afvalstoffenheffing

0

1.677

1.986

1.919

1.850

Totaal

0

1.677

1.986

1.919

1.850

Toelichting ramingsbijstellingen
Aanpassing Kwijtschelding Afvalstoffenheffing (€ 1.677 tot € 1.850)

Per 2017 zijn de tarieven voor Afvalstoffenheffing lager. Als gevolg hiervan zijn de kwijtscheldingslasten meerjarig naar beneden bijgesteld.