Subsidies

Gesubsidieerde instelling

Begroting 2016

Begroting 2017

Maatschappelijke begeleiding en advies

9.706

7.360

Accent Onderwijsondersteuning

28

0

Bewonersorganisaties Gebieden

1.200

1.114

Budget AWBZ OB Pyschosociaal

863

0

Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam

166

166

Centrum voor Dienstverlening

460

0

Couleur Locale gebieden

2.086

2.086

Middelen Diverse Zelfredzaamheid

137

0

MOB Maatschappelijk Ondersteunings Bureau

283

283

Subidies Couleur Locale

328

328

Sensoor ZHZM

298

389

Stichting Brede Raad

556

665

Stichting Humanitas

57

57

Stichting Humanitas , Maatjesproject

0

50

Stichting Humanitas, transvisie

0

68

Stichting Inloophuis Rotterdam, De Boei

114

114

Stichting Joods Maatschappelijk Werk

33

33

Stichting MEE Rotterdam Rijnmond

251

251

Stichting Meedoen

410

0

Stichting Pluspunt

106

106

Stichting Samenwerking Christelijke Maatschappelijke Activering te Rotterdam

679

679

Stichting Slachtofferhulp Nederland

136

136

Stichting Sportieve Handy's

19

19

Stichting Unie van Vrijwilligers

512

465

Stichting Welzijn Doven Rotterdam e.o.

27

27

Wmo arrangementen (vh BZ-OMMEB)

957

0

St. Spior

0

94

CVO Accent Avondschool

0

230