Subsidies

Gesubsidieerde instelling

Begroting 2016

Begroting 2017

Maatschappelijke Participatie en Activering

5.768

10.537

Beleidskader Taal 2015 - 2019

1.200

1.200

Incidentele subsidies"Volwaardig Meedoen"

260

250

Stichting Buurtwerk Jeugd

1.125

1.122

Stichting Jongerenwerk op Zuid

1.125

1.122

Stichting Opzoomer Mee Rotterdam

1.958

2.070

Stichting LOKAAL Rotterdam

0

124

Stichting Regionale Omroep Rotterdam-Rijnmond en Omgeving

0

25

Stichting Thuis op Straat

100

99

Maatschappelijke begeleiding asielgerechtigden

4.525