Subsidies

Gesubsidieerde instelling

Begroting 2016

Begroting 2017

Armoedebestrijding

1.555

1.945

CVD Schulddienstverlening VTA

47

0

Stichting Dress for Success Rotterdam

45

55

Stichting Jeugdcultuurfonds Rotterdam

300

625

Stichting Jong Rotterdam

163

170

Subsidies ten behoeve van armoedebestrijding

1.000

0

Centrum voor Dienstverlening

0

466

Stichting Unie van Vrijwilligers

0

50

St. Jeugdvakantieland

0

100

Stichting Meedoen

0

479