Toelichting taakmutaties

Bijstellingen Product Wegen en Openbare verlichting

2016

2017

2018

2019

2020

Taakmutaties

Basisregistratie baten bijstelling

0

-697

-587

-478

-368

Totaal

0

-697

-587

-478

-368

Toelichting taakmutaties
Basisregistratie baten bijstelling (van - € 697 tot - € 368)

In verband met wijzigingen in de wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)  die per 1 januari 2016 is ingegaan wordt er niet meer gefactureerd aan derden. Naast een algemene uitkering in verband met een structurele bijdrage in de beheerkosten wordt voor de periode 2017 t/m 2019 als overgangsmaatregel een decentralisatie-uitkering toegekend.