Toelichting reserves

Bijstellingen Product Water en Groen

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves 

Onttrekking IFR

0

-7

-7

-7

-6

Totaal

0

-7

-7

-7

-6

Toelichting reserves
Onttrekking IFR (- € 7)

Meerjarig verlaging van de onttrekking aan het IFR in verband met de verlaging van de omslagrente.

Openbare toiletvoorziening (€ 0)

De gemeente breidt het aantal openbaar toegankelijke toiletvoorzieningen uit op toeristische locaties, uitgaansgebieden en in druk bezochte parken. De gemaakte kosten, jaarlijks € 400 van 2017 t/m 2020, zullen ten lasten worden gebracht van IFR.

Plan beverwaard (€ 0)

De gemaakte kosten € 300 zullen ten lasten worden gebracht van IFR
Met de komst van het AZC in de Beverwaard heeft het college afgesproken te sturen op het behouden en mogelijk verbeteren van het huidige kwaliteits- en voorzieningenniveau van de wijk. De gemaakte kosten voor fysieke aanpassingen €300 zullen ten lasten worden gebracht van IFR.