Toelichting reserves

Bijstellingen Product Wegen en Openbare verlichting

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves 

Onttrekking IFR

0

-276

-269

-262

-316

Totaal

0

-276

-269

-262

-316

Toelichting reserves
Onttrekking IFR (van - € 276 tot - € 316)

Correctie onttrekking IFR als gevolg van de verlaging van de omslagrente van 3,5% naar 3,0%.

Kralingse Bos (€ 0)

In 2017 zal extra onderhoud in het Kralingse bos worden uitgevoerd om de plasvorming na regen rondom paden te voorkomen en scheurvorming en oneffenheden te herstellen. De gemaakte kosten € 1,7 mln zullen ten lasten worden gebracht van IFR.

Technische mutatie IFR (€ 0)

Betreft een actualisatie van de kapitaallasten ten laste van het IFR waardoor in 2020 minder zal worden onttrokken uit het IFR.