Toelichting ramingsbijstellingen

Bijstellingen Product Wegen en Openbare verlichting

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Correctie plan Oost

0

-110

890

0

0

Knelpunt Loonkosten

-545

0

0

0

0

Totaal

-545

-110

890

0

0

Toelichting ramingsbijstellingen
Plan Oost (van - € 110 tot € 890)

Bij de voorjaarsnota zijn extra investeringen in de veiligheid en de buitenruimte van het gebied Prins Alexander opgenomen in de begroting. Met deze mutatie wordt een her prioritering van de toegekende middelen gedaan.

Bijstelling loonkosten (- € 545)

Betreft een bijstelling van de loonkosten bij het product Wegen en Openbare verlichting door de stijging van de cao met 3%.