Toelichting taakmutaties

Bijstellingen Product Water en Groen

2016

2017

2018

2019

2020

Taakmutaties

Bommenregeling

-3.325

0

0

0

0

Totaal

-3.325

0

0

0

0

Toelichting taakmutaties
Bommenregeling (- € 3.325)

Verwerking van de taakmutatie Bommenregeling vanuit de meicirculaire 2016. De mutatie betreft een doorbetaling in verband met door derden uitgevoerde werkzaamheden.