Toelichting technische mutaties

Bijstellingen Product Duurzaam

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Aanpassing omslagrente 

0

63

76

80

78

Citylab 010 VJR besluit betreffende democratische vernieuwing

0

19

19

0

0

Totaal

0

82

95

80

78

Toelichting technische wijzigingen
Aanpassing omslagrente (van € 63 tot € 78)

De rentelasten zijn structureel lager. Daarom verlaagt de gemeente Rotterdam de omslagrente die zij hanteert van 3,5% naar 3%. Dit heeft gevolgen voor producten waar rentebaten of rentelasten aan worden toegerekend. Op dit product is een verlaging van € 63 aan rentelasten verwerkt.

Citylab 010 VJR besluit betreffende democratische vernieuwing (€ 19)

Op de gereserveerde middelen Citylab wordt in 2017 en 2018, ieder jaar, € 19 bezuinigd. Deze bezuiniging wordt ingezet voor het project democratische vernieuwing.