Toelichting technische mutaties

Bijstellingen Product Milieu

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Overhevelen budget naar programma Verkeer & Vervoer

1.283

887

1.090

300

0

Citylab 010 VJR tbv democratische vernieuwing

0

19

19

0

0

Totaal

1.283

906

1.109

300

0

Toelichting technische wijzigingen
Overhevelen budget naar programma Verkeer & Vervoer (€ 1.283 in 2016 aflopend tot  € 300 in 2019)

Voor de jaren 2016 tot en met 2019 worden middelen Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit (RAL) overgeheveld naar de producten Stedelijke bereikbaarheid Duurzame Mobiliteit van het programma Verkeer en Vervoer, aangezien daar de uitvoering van een deel van de projecten plaatsvindt.

Citylab 010 VJR tbv democratische vernieuwing (€ 19 in 2017 en 2018)

Bij de Voorjaarsnota is besloten om de gelden van Citylab 010 in te zetten voor het uitvoeren van programma democratische vernieuwing.