Toelichting reserves

Bijstellingen Product Ruimte en wonen

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves 

Kansrijke wijken en Esch Brienenoord

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Toelichting reserves
Kansrijke wijken en Esch Brienenoord (€ 0)

In de begroting was uitgegaan van een evenredige inzet over de jaren heen. Op basis van actuele inzichten vinden er bijstellingen plaats aan de geplande onttrekkingen uit het Investeringsfonds Rotterdam (IFR). Het betreft de dekking voor de projecten Kansrijke wijken en Esch Brienenoord.
De meerjarenraming van de uitgaven en onttrekkingen uit de bestemmingsreserves IFR is hierop ook aangepast.