Toelichting reserves

Bijstellingen Product Milieu

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves 

Bodemsanering

0

0

0

0

0

Actieplan Luchtkwaliteit

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Toelichting reserves
Bodemsanering (€ 0)

De uitgaven met betrekking tot bodemsanering worden gedekt uit de gelden die beschikbaar zijn in de reserve Taakmutaties. Op basis van actuele inzichten vinden er meerjarige bijstellingen plaats aan de geplande uitgaven en onttrekkingen.

Actieplan luchtkwaliteit (€ 0)

Via de algemene uitkering Gemeentefonds 2016 is een bedrag ontvangen van € 7,8 mln ter uitvoering van het actieplan Luchtkwaliteit voor 2016 en 2017. In 2016 vindt de uitvoering plaats binnen de programma's Stedelijke Inrichting (product: Milieu, € 5,3 mln) en Verkeer en Vervoer (product: Duurzame Mobiliteit, € 1 mln). Voorgesteld wordt om het restant bedrag onder te brengen in een bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit voor de uitvoering 2017.