Subsidies

Gesubsidieerde instelling

Begroting 2016

Begroting 2017

Vergunningen en toezicht

1.845

0

Div personen (kwal.verb. best. voorraad woningen pwvb)

750

0

Div. particulieren (gevelreiniging)

100

0

Div. particulieren (verbetering woningen pwe/vve)

750

0

Diverse kerkgenootschappen monumenten

35

0

Diverse particulieren monumenten

35

0

Stichting Open Monumentendag

25

0

Stichting VvE010

150

0