Ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen
  • De economie verandert: nieuwe economieën komen op, grondstoffen en energie worden schaars. Duurzaamheid en innovatie worden daarom een voorwaarde voor een gezonde economie en  voor ruimtelijke ontwikkelingen.
  • Nieuwe verdienmodellen en investerend vermogen: na de financiële crisis van de afgelopen jaren kan de gemeente niet langer rekenen op hoge inkomsten uit vastgoed en grond om de ruimtelijke economische ontwikkeling van de stad te kunnen financieren. Andere verdienmodellen en nieuw investerend vermogen zijn nodig om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken.
  • Ontwikkelingen woningbouw: de belangrijkste positieve ontwikkelingen op de woningmarkt zijn een gestaag economisch herstel, een toenemende wens om te verhuizen en een toename van het aantal transacties op de woningmarkt, met name in de bestaande bouw. Er is optimisme over het herstel van de woningmarkt. Door onder andere wijzigingen in het rijksbeleid, zoals beperking van de financieringsruimte, is het herstel op de woningmarkt echter nog niet structureel. Bij de nieuwbouwwoningen stijgt het aantal verkopen naar verwachting minder snel  dan bij de bestaande bouw.
  • Ontwikkelingen werklocaties: de belangrijkste ontwikkelingen op de markt voor bedrijven, kantoren en detailhandel zijn ‘het nieuwe werken’, de toepassingen van nieuwe technologie en winkelen via internet. Mede hierdoor zijn er veranderende vestigingsvoorkeuren te zien. Door deze ontwikkelingen neemt de totale ruimtebehoefte en de vraag naar nieuwbouw structureel af. Bij de planning van nieuwbouw van bedrijven, kantoren en detailhandel kijkt de gemeente vooral naar het bestaande leegstaande aanbod en of dit aanbod met vastgoedinvesteringen aantrekkelijker is te maken. Niet voor al het bestaande aanbod is herontwikkeling mogelijk. Daarom zetten trends als onttrekking en transformatie door. Door veranderende vestigingsvoorkeuren blijft een zekere behoefte aan nieuwbouw  bestaan.
Interne ontwikkelingen
  • Time tot market: door optimalisering van de dienstverlening verkort de gemeente de ‘time to market’ en verkleint daarmee het risico voor de investeerder.
  • Investeringskaarten: om investeringen in de stad te faciliteren en te stimuleren werkt de gemeente met investeringskaarten (link http://rotterdam.i-mapp.nl/). De gemeente maakt inzichtelijk waar kansen liggen voor nieuwe ontwikkelingen en waar de behoefte aan versterking het grootst is. De kaarten zijn  de komende vijf jaar leidend bij de inzet van de capaciteit en financiële middelen van de gemeente. Het doel van de investeringskaarten is een zo laag mogelijke drempel om te investeren in de stad.

Om meer investerend vermogen te mobiliseren zet de gemeente diverse instrumenten in, zoals bidbooks met kansrijke investeringsprojecten voor beleggers en ontwikkelaars, promotie van investeringsprojecten op diverse vastgoedbeurzen, tours met nieuwe investeerders langs investeringsprojecten in Rotterdam en informatieverstrekking over de marktvraag of marktpotentie van gebieden in Rotterdam.