Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

21.648

24.256

16.239

16.239

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

2.400

0

0

0

16.239

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

0

899

897

896

896

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

1.100

-348

754

757

759

Totaal bijgestelde begroting

25.148

24.806

17.891

17.892

17.895

Bijstellingen Product Erfpacht

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves

Conversie woonstad

1.100

-1.100

0

0

0

Technische wijzigingen

Aanpassing omslagrente

0

752

754

757

759

Totaal

1.100

-348

754

757

759