Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

10.791

10.870

11.609

10.309

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

-2.509

-76

-156

-156

10.153

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

-4.456

548

5.859

999

475

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-752

28

45

-2.068

-2.170

Totaal bijgestelde begroting

3.075

11.370

17.358

9.085

8.459

Bijstellingen Product Commercieel vastgoed

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves

Toevoeging BIR

0

0

0

0

0

Onttrekking Parkeerfonds

0

0

0

0

0

Hondenspeelplaats Bello

0

0

0

0

0

Actualisatie stelselwijziging afschrijving vastgoed

0

0

0

0

0

IFR

0

-3

-3

-3

-3

Onttrekking Parkeerfonds

0

0

0

0

0

Technische wijzigingen

Generieke overhead

0

11

11

11

11

Aanpassing omslagrente

-133

-1.318

-1.356

-1.393

-1.431

Doorbelasting WSW-banen

0

0

0

0

0

Actualisatie op onderdelen

-773

-141

-116

-116

-116

Overige actualisatie

32

1.838

1.797

-296

-293

Totaal

-874

387

333

-1.797

-1.832