Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-1.022

28

1.059

1.030

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

1.520

-347

-339

-339

691

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

227

473

-65

-66

-66

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-65

200

772

612

797

Totaal bijgestelde begroting

659

354

1.426

1.238

1.423

Bijstellingen Product Projectmanagement en engineering

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Generieke overhead

0

253

737

587

684

Diversen

-65

-53

35

25

113

Totaal

-65

200

772

612

797