Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-2.358

-2.227

-1.316

-1.319

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

541

46

125

125

-1.194

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

-8.765

1.523

3.271

3.279

3.280

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

694

3.273

2.765

1.739

173

Totaal bijgestelde begroting

-9.888

2.615

4.845

3.824

2.259

Bijstellingen Product Maatschappelijk vastgoed

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves

Heijplaat 2016

0

0

0

0

0

Sloopkosten Larenkamp

0

0

0

0

0

Beheergebouw Zuiderpark

0

0

0

0

0

Verbouwing Isaäc Hubertstraat

0

0

0

0

0

Actualisatie stelselwijziging afschrijving vastgoed onttrekking bestemmingsreserve stelselwijziging afschrijving vastgoed (VB0014)

0

0

0

0

0

Correctie ISV-3

0

0

0

0

0

Correctie IFR

0

-48

-48

-48

-48

Bestemmingsreserve Infrastructuur

0

0

0

0

0

Technische wijzigingen

Generieke overhead

0

-279

-137

-156

-144

Aanpassing omslagrente

-107

6.194

5.507

4.343

2.665

Doorbelasting WSW-banen

0

0

0

0

0

Actualisatie op onderdelen

773

141

116

116

116

Overige actualisaties

169

-2.951

-2.861

-2.778

-2.757

Herijking werkpakket

110

57

0

0

0

Kostenverdeling

-129

-131

-61

11

23

Totaal

816

2.983

2.516

1.488

-145