Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-22.995

-22.506

-22.163

-21.715

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

-3.773

-2.031

-3.231

569

-21.146

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

-737

-1.315

-643

-469

-470

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-210

-20

-171

177

14

Totaal bijgestelde begroting

-27.714

-25.872

-26.207

-21.438

-21.602

Bijstellingen Product Gebiedsontwikkeling

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves

Nationaal Programma Zuid

0

0

0

0

0

Actualisatie ISV/IFR

0

0

0

0

0

Carnissetuin

0

0

0

0

0

Taakmutaties

Cultureel Erfgoed Hoek van Holland

-109

0

0

0

0

Technische wijzigingen

Herstructurering bedrijventerreinen

-523

0

0

0

0

Overige

422

-20

-171

177

14

Totaal

-210

-20

-171

177

14