Ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen

Vastgoed is een middel om maatschappelijke doelen te realiseren. De ontwikkeling is dat er meer vraag komt naar meer flexibel vastgoed dat onder andere voor kortere periodes beschikbaar is in plaats van de standaard ROZ-termijnen. Als gevolg van beleidskeuzes in het verleden beschikt Rotterdam over een in verhouding groot aanbod aan maatschappelijk vastgoed. Dit speelt vooral op het terrein van zorg en welzijn. Belangrijke opgave hierin de komende jaren is dit aanbod op een ordentelijke manier te reduceren (die passend is bij de vraag). De reductie kan leiden tot tijdelijke leegstand. Maatschappelijke instellingen komen met de vraag om panden tegen een minder dan kostendekkende huur te mogen gebruiken. Binnen het huidige systeem is dit niet toegestaan omdat het leidt tot verdringing of rechtsongelijkheid. Toch is flexibelere inzet  gewenst omdat niet elk leegkomend pand meteen herontwikkeld of verkocht kan worden. Daarom zoekt de gemeente ook in het leegstandsbeheer naar nieuwe creatieve methodes zoals pop up stores. Onrendabel vastgoed dat wordt afgestoten vergt meer en meer een creatieve aanpak om te kunnen herbestemmen of uiteindelijk slopen.

Interne ontwikkelingen

De meeste gebruikers van maatschappelijk vastgoed zijn afhankelijk van subsidiestromen die per jaar of per vier jaar worden toegekend. De subsidiestromen worden onzekerder en dit heeft een impact op de huisvestingsbehoefte, de vraag naar vastgoed en het na kunnen komen van huurverplichtingen door de gebruikers. Het betekent vaak dat er minder middelen zijn voor huisvesting.
Vastgoed probeert goedkoper en efficiënter te werken en zet in op verdere professionalisering van de bedrijfsvoering door middel van digitalisering en ontwikkelen van dashboards.