Prioriteiten en indicatoren

Bestuurlijke opdracht

Het beleid van het product Erfpacht wordt voor het begrotingsjaar 2017 gehandhaafd.

Prioriteiten/ beleidsinitiatieven

Dienstverlening aan de burgers en marktpartijen optimaliseren.

  • Effectieve afhandeling van vragen binnen de daarvoor geldende termijnen.