Prioriteiten en indicatoren

Bestuurlijke opdracht (product)

De centrale opgave voor het Projectmanagementbureau is complexe projecten te beheersen met een eenduidig begrippenkader voor bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers. De Rotterdamse Standaard voor Projectmatig Werken is hierbij de leidraad.

De centrale opgave voor het Ingenieursbureau is het doen uitvoeren van projecten in ontwikkeling en instandhouding van de buitenruimte en infrastructuur van de stad, hierbij de samenhang tussen de verschillende fysieke infrastructuren borgend.

Prioriteiten
  • Actualiseren van de benodigde expertises en competenties.
  • Onderhouden en versterken van het functionele netwerk (intern en extern).
  • Evaluatie van het bedrijfsvoeringsmodel.
Indicatoren

Voor het product Engineering zijn er naast de concernindicatoren geen specifieke indicatoren